Συμπτώματα και Σημάδια για Επιδιδυμίτιδα

Τι είναι "Επιδιδυμίτιδα"; Σε ποια κατηγορία ανήκει;

Αναπαραγωγικό Σύστημα
Φλεγμονή

Αιτίες για Επιδιδυμίτιδα

Σεξουαλική Επαφή
Βακτήρια

Συμπτώματα και Σημάδια για Επιδιδυμίτιδα

Επώδυνη Ούρηση
Πόνος - Πλευρά (Συναντάται Σε Ορισμένες Περιπτώσεις)
Πόνος - Κοιλιά (Συναντάται Σε Ορισμένες Περιπτώσεις)
Ρίγη (Συναντάται Σε Ορισμένες Περιπτώσεις)
Πυρετός (Συναντάται Σε Ορισμένες Περιπτώσεις)
Αίμα - Ούρα
Πόνος - Όρχεις
Πρήξιμο - Όσχεο (Οξεία Μορφή)
Ερυθρότητα - Όσχεο (Οξεία Μορφή)
Ζεστασιά - Όσχεο (Οξεία Μορφή)
Επώδυνη Ούρηση
Έκκριση - Ουρήθρα
Αίμα - Σπέρμα

Συναντάται σε

Άνδρες

Μεταδοτικό

Ναι - Σεξουαλική Επαφή

Θεραπεία

Αντιβιοτικά

Πρόληψη

Προφυλακτικά

Πρόγνωση

Αναμένεται Πλήρης Ανάρρωση Με Θεραπεία Στις Περισσότερες Περιπτώσεις

Ειδικός

Ουρολόγος

Εικόνες / Φωτογραφίες για Επιδιδυμίτιδα

Η ιστοσελίδα αυτή παρέχεται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν προορίζεται για να λειτουργήσει ως υποκατάστατο για την παροχή συμβουλών από ειδικευμένους ιατρικούς επαγγελματίες.