Binjureinsufficiens Symtom och tecken

Vad är "Binjureinsufficiens"? Till vilken kategori tillhör det?

Njure

Binjureinsufficiens Orsaker

Tillbakadragande
Andra Medicinska Tillstånd
Stress

Binjureinsufficiens Symtom och tecken

Smärta - Buk
Diarré
Kräkningar
Fettökning
Svaghet - Muskler
Depression
Lågt Blodtryck
Viktminskning
Personlighetsförändringar
Uttorkning
Humörsvängningar
Förvirring
Trötthet (Ihållande)

Funna i

Barn
Kvinnor
Män

Smittsam

Nej

Behandling

Vila
Vätskepåfyllning
Medicinering

Specialist

Endokrinolog
Nephrologist

Binjureinsufficiens bilder / foton