อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"กระดูกหน้าแข้งหัก"

"กระดูกหน้าแข้งหัก"คืออะไร จัดอยู่ในประเภทใด

แตกหัก
กระดูก

สาเหตุของกระดูกหน้าแข้งหัก

โรคกระดูกพรุน
การบาดเจ็บการเล่นกีฬา
การบาดเจ็บทางกายภาพ

อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"กระดูกหน้าแข้งหัก"

อาการปวดเสียว - ขา
ไม่สามารถแบกรับน้ำหนัก - ขา
ความเจ็บปวด (การเกิดขึ้นอีก) - ขา (ลดต่ำลง)
อาการบวม - ขา
ช้ำ - ขา
ความผิดปกติ - ขา
อ่อนนุ่ม - ขา
ความเจ็บปวด (ฉับพลัน) - ขา (ลดต่ำลง)
อาการชา ไม่มีความรู้สึก - ขา (ลดต่ำลง)
ความเจ็บปวด (รุนแรง) - ขา (ลดต่ำลง) (ในระหว่างกิจกรรม)
อาการชา ไม่มีความรู้สึก - เท้า
อาการชา ไม่มีความรู้สึก - ข้อเท้า
การเดินไม่ค่อยได้
การเคลื่อนไหวที่จำกัด - ขา
ความเจ็บปวด (ฉับพลัน) - ข้อเท้า (ภายใน)
ความเจ็บปวด (รุนแรง) - ข้อเท้า (ภายใน)

พบใน

เด็ก
ผู้หญิง
ผู้ชาย

กลุ่มความเสี่ยงสูง

ผู้สูงอายุ
นักกีฬา

กรรมพันธุ์

ไม่

ภาวะติดต่อ

ไม่

วัคซีนที่มีจำหน่าย?

ไม่

การรักษา

กายภาพบำบัด
ยารักษาโรค
เฝือกแข็ง
ศัลยกรรม

การป้องกัน

เสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน
วิถีทางดำเนินชีวิตระดับกลาง

ทำนายอาการโรค

คาดหมายว่าจะฟื้นตัวเต็มที่จากการรักษา

ผู้เชี่ยวชาญ

นักกายภาพบำบัด
แพทย์ครอบครัว
ผู้เชียวชาญด้านโรคกระดูก

รูป/ภาพถ่ายของ"กระดูกหน้าแข้งหัก"

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะทดแทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีคุณวุฒิ