อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"ติดยาเสพติดกัญชา"

"ติดยาเสพติดกัญชา"คืออะไร จัดอยู่ในประเภทใด

ติดยาเสพติด

สาเหตุของติดยาเสพติดกัญชา

การใช้มากเกินไป
ปัจจัยทางจิตวิทยา

อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"ติดยาเสพติดกัญชา"

การรักษาความสัมพันธ์ไว้ไม่ค่อยได้
ความกังวล
ภาวะซึมเศร้า
การปฏิเสธ
การพึ่งพามากเกินไป

พบใน

ผู้ชาย
ผู้หญิง
วัยรุ่น

ภาวะติดต่อ

ไม่

การรักษา

การเข้าช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
ยารักษาโรค
การรักษาทางจิตวิทยา
การให้คำปรึกษา

การป้องกัน

หลีกเลี่ยงการบริโภค

ผู้เชี่ยวชาญ

แผนกฉุกเฉิน
จิตแพทย์

รูป/ภาพถ่ายของ"ติดยาเสพติดกัญชา"

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะทดแทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีคุณวุฒิ