อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"ติ่งที่คอ"

"ติ่งที่คอ"คืออะไร จัดอยู่ในประเภทใด

การเจริญเติบโต

สาเหตุของติ่งที่คอ

เงื่อนไขทางการแพทย์อื่น ๆ
การสูบบุหรี่
การใช้มากเกินไป

อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"ติ่งที่คอ"

การมีเสียงแหบ - เสียง
การเปลี่ยนแปลงเสียง
ความเจ็บปวด - คอ
ความอ่อนล้า - เสียง

พบใน

เด็ก
ผู้หญิง
ผู้ชาย

ภาวะติดต่อ

ไม่

การรักษา

ศัลยกรรม
พักผ่อน
การบำบัด
ไม่ต้องรับการรักษา

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคของหู คอ และจมูก

รูป/ภาพถ่ายของ"ติ่งที่คอ"

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะทดแทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีคุณวุฒิ