อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"มะเร็งผิวหนัง"

"มะเร็งผิวหนัง"คืออะไร จัดอยู่ในประเภทใด

โรคมะเร็ง

สาเหตุของมะเร็งผิวหนัง

รังสีอัลตราไวโอเลต
สิ่งแวดล้อม
พันธุศาสตร์

อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"มะเร็งผิวหนัง"

สีดำลง - ผิวหนัง
รอยโรค (เส้นขอบที่ไม่สม่ำเสมอ) - ผิวหนัง
รอยโรค (รูปร่างผิดปกติ) - ผิวหนัง

พบใน

ผู้หญิง
ผู้ชาย

กลุ่มความเสี่ยงสูง

ผู้ชาย
ผู้ใหญ่ มากกว่า 40

กรรมพันธุ์

ที่อาจเกิดขึ้น

ภาวะติดต่อ

ไม่

การรักษา

ยาเคมีบำบัด
รังสีรักษา
ศัลยกรรม

การป้องกัน

เสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน
หลีกเลี่ยงการสัมผัส
สารกันแดด

ทำนายอาการโรค

อัตราการอยู่รอดขั้นต้น 90%

ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญทางโรคผิวหนัง

รูป/ภาพถ่ายของ"มะเร็งผิวหนัง"

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะทดแทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีคุณวุฒิ