อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"หลังเคล็ด"

"หลังเคล็ด"คืออะไร จัดอยู่ในประเภทใด

การบาดเจ็บ

สาเหตุของหลังเคล็ด

การบาดเจ็บทางกายภาพ
การออกแรงมากเกินไป
การบาดเจ็บการเล่นกีฬา
การใช้มากเกินไป

อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"หลังเคล็ด"

อาการบวม - หลัง
ความเจ็บปวด (ฉับพลัน) - หลัง
ความลำบากในการเคลื่อนไหว
ความอ่อนแอ - กล้ามเนื้อ
ความฝืด - หลัง
อาการชักที่มีลักษณะของการหดเกร็งตัวเป็นระยะเวลาสั้น ๆ - กล้ามเนื้อ
การเคลื่อนไหวที่จำกัด
การอักเสบ - หลัง
ความเจ็บปวด (รุนแรง) - หลัง

พบใน

ผู้ชาย
เด็ก
ผู้หญิง

กลุ่มความเสี่ยงสูง

นักกีฬา
คนอ้วนเกินไป

กรรมพันธุ์

ไม่

ภาวะติดต่อ

ไม่

วัคซีนที่มีจำหน่าย?

ไม่

การรักษา

กายภาพบำบัด
น้ำแข็ง
ยาแก้ปวด
พักผ่อน

การป้องกัน

อุ่นเครื่องก่อนที่การออกกำลังกาย
การออกกำลังกาย
วิถีสุขภาพดีมีสุข

ทำนายอาการโรค

คาดหมายว่าจะฟื้นตัวเต็มที่จากการรักษา

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชียวชาญด้านโรคกระดูก
แพทย์ครอบครัว
นักกายภาพบำบัด

รูป/ภาพถ่ายของ"หลังเคล็ด"

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะทดแทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีคุณวุฒิ