อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"เกล็ดเลือดสูง"

"เกล็ดเลือดสูง"คืออะไร จัดอยู่ในประเภทใด

เลือด

สาเหตุของเกล็ดเลือดสูง

เงื่อนไขทางการแพทย์อื่น ๆ
สรีรวิทยา
ศัลยกรรม
การอักเสบ

อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"เกล็ดเลือดสูง"

อาการเวียนศีรษะ
อาการชา ไม่มีความรู้สึก - มือ
อาการปวดหัว
ความอ่อนแอ
เลือดไหล (การเกิดขึ้นอีก)
ช้ำ
ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
ไร้อาการโรคโดยทั่วไป
อาการมีนงง หน้ามืด
การมองเห็นผิดปกติ
อาการชา ไม่มีความรู้สึก - เท้า
อาการปวดเสียว - เท้า
อาการปวดเสียว - มือ
อาการวิงเวียน (ขึ้นอยู่กับชนิด)
การหาความสมดุลยาก (ขึ้นอยู่กับชนิด)
อาการชัก (ขึ้นอยู่กับชนิด)
ความรู้สึกไม่สบาย ความละเหี่ย (ขึ้นอยู่กับชนิด)
การพูดไม่ค่อยได้ (ขึ้นอยู่กับชนิด)

พบใน

ผู้ชาย
ผู้หญิง
เด็ก

ภาวะติดต่อ

ไม่

ทำนายอาการโรค

สามารถรับมือกับการรักษา

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา

รูป/ภาพถ่ายของ"เกล็ดเลือดสูง"

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะทดแทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีคุณวุฒิ