อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"เนื้องอกในตับ"

"เนื้องอกในตับ"คืออะไร จัดอยู่ในประเภทใด

เนื้องอก

สาเหตุของเนื้องอกในตับ

เงื่อนไขทางการแพทย์อื่น ๆ
พันธุศาสตร์
ไม่ทราบ

อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"เนื้องอกในตับ"

อาเจียน
ความเจ็บปวด - ช่องท้อง
ลดน้ำหนัก
มวล - ช่องท้อง (ด้านขวา)
เป็นไข้
อาการบวม - ช่องท้อง
โรคดีซ่าน
ความเจ็บปวด - หลัง (ด้านขวา)
ความเจ็บปวด - ไหล่ (ด้านขวา)
อาการคัน - ผิวหนัง
โรคโลหิตจาง

พบใน

เด็ก
ผู้หญิง
ผู้ชาย

ภาวะติดต่อ

ไม่

การรักษา

การปลูกถ่ายอวัยวะ
ยาเคมีบำบัด
รังสีรักษา
ศัลยกรรม

การป้องกัน

ตรวจร่างกายเป็นประจำ
วิถีสุขภาพดีมีสุข

ทำนายอาการโรค

มีแนวโน้มว่าจะอายุสั้น

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ศึกษาและรักษาด้านเนื้องอกของร่างกาย
ผู้เชี่ยวชาญโรคตับ
ศัลยแพทย์

รูป/ภาพถ่ายของ"เนื้องอกในตับ"

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะทดแทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีคุณวุฒิ