อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"เส้นประสาทลิ้นบาดเจ็บ"

"เส้นประสาทลิ้นบาดเจ็บ"คืออะไร จัดอยู่ในประเภทใด

การบาดเจ็บ

สาเหตุของเส้นประสาทลิ้นบาดเจ็บ

ศัลยกรรม

อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"เส้นประสาทลิ้นบาดเจ็บ"

อาการชา ไม่มีความรู้สึก - ลิ้น
อาการปวดเสียว - ลิ้น
ความเจ็บปวด - ลิ้น
ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก - ลิ้น

พบใน

เด็ก
ผู้หญิง
ผู้ชาย

ภาวะติดต่อ

ไม่

การรักษา

ยารักษาโรค
ศัลยกรรม

ทำนายอาการโรค

คาดหมายว่าจะฟื้นตัวเต็มที่จากการรักษา

ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยแพทย์ช่องปาก

รูป/ภาพถ่ายของ"เส้นประสาทลิ้นบาดเจ็บ"

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะทดแทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีคุณวุฒิ