อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"เส้นเลือดในสมองโป่งพอง"

"เส้นเลือดในสมองโป่งพอง"คืออะไร จัดอยู่ในประเภทใด

สมอง

สาเหตุของเส้นเลือดในสมองโป่งพอง

สรีรวิทยา
เงื่อนไขทางการแพทย์อื่น ๆ

อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"เส้นเลือดในสมองโป่งพอง"

ความสับสน (ในกรณีฉุกเฉิน)
อาการปวดหัว (ฉับพลัน) (ในกรณีฉุกเฉิน)
ความเจ็บปวด - คอ
ความเจ็บปวด - ดวงตา
การสูญเสียการมองเห็น
การเห็นภาพซ้อน
อาการปวดหัว
อาการมึนงง (ในกรณีฉุกเฉิน)
อารมณ์แปรปรวน (ในกรณีฉุกเฉิน)
ความหุนหันพลันแล่น (ในกรณีฉุกเฉิน)
การตอบสนองต่อตัวกระตุ้น (ในกรณีฉุกเฉิน)
การพูดไม่ค่อยได้ (ในกรณีฉุกเฉิน)
ภาวะหย่อนยาน - เปลือกตา (ในกรณีฉุกเฉิน)
ความลำบากในการเคลื่อนไหว (ในกรณีฉุกเฉิน)

พบใน

ผู้ชาย
ผู้หญิง
เด็ก

กรรมพันธุ์

ไม่

ภาวะติดต่อ

ไม่

วัคซีนที่มีจำหน่าย?

ไม่

การรักษา

ศัลยกรรม

การป้องกัน

ไม่ทราบ

ทำนายอาการโรค

อัตราการตาย 80%

ผู้เชี่ยวชาญ

แผนกฉุกเฉิน

รูป/ภาพถ่ายของ"เส้นเลือดในสมองโป่งพอง"

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะทดแทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีคุณวุฒิ