อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"โรคคริปโตคอกโคสิส"

"โรคคริปโตคอกโคสิส"คืออะไร จัดอยู่ในประเภทใด

การติดเชื้อรา

สาเหตุของโรคคริปโตคอกโคสิส

โรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อของตนเอง
เชื้อรา

อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"โรคคริปโตคอกโคสิส"

ความเจ็บปวด - กระดูก
ความสับสน
ตามัว
อาการปวดหัว
อาการบวม - ช่องท้อง
อาการไอ (แห้ง)
ความเจ็บปวด - หน้าอก
ความอ่อนล้า
เป็นไข้
อาการคลื่นไส้
ผื่นผิวหนัง
เหงื่อออก
อาการบวม - ต่อม
ลดน้ำหนัก
อัตราการเต้นหัวใจสูง
ความสับสน
ความฝืด - คอ

พบใน

ผู้ชาย
ผู้หญิง
เด็ก

กรรมพันธุ์

ไม่

ภาวะติดต่อ

ใช่ - การแพร่เชื้อโดยทางตรง

วัคซีนที่มีจำหน่าย?

ไม่

การรักษา

ยารักษาโรค

การป้องกัน

วิถีสุขภาพดีมีสุข

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ
ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกัน

รูป/ภาพถ่ายของ"โรคคริปโตคอกโคสิส"

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะทดแทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีคุณวุฒิ