อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"โรคจิตเภทแบบหวาดระแวง"

"โรคจิตเภทแบบหวาดระแวง"คืออะไร จัดอยู่ในประเภทใด

ทางจิตวิทยา
ความผิดปกติของบุคลิกภาพ

สาเหตุของโรคจิตเภทแบบหวาดระแวง

ชีวเคมี
ปัจจัยทางชีวภาพ
สิ่งแวดล้อม
พันธุศาสตร์

อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"โรคจิตเภทแบบหวาดระแวง"

การมีความตั้งอกตั้งใจได้ยาก
ความรุนแรง
การสร้างระยะห่างทางอารมณ์
พฤติกรรมก้าวร้าว
ความกังวล
ความหวาดระแวง
อาการประสาทหลอน
การนึกคิดไม่ค่อยได้
อารมณ์แปรปรวน
ความไม่มั่นคงทางอารมณ์
ความหุนหันพลันแล่น
ความเป็นปรปักษ์
คิดฆ่าตัวตาย
การทำให้ตัวเองบาดเจ็บ
พฤติกรรมเสี่ยง
การหลงผิด

พบใน

ผู้ชาย
ผู้หญิง
วัยรุ่น

กลุ่มความเสี่ยงสูง

เด็ก มากกว่า 15
วัยหนุ่มสาว ภายใต้ 35

กรรมพันธุ์

ที่อาจเกิดขึ้น

ภาวะติดต่อ

ไม่

วัคซีนที่มีจำหน่าย?

ไม่

การรักษา

การรักษาทางจิตวิทยา
การให้คำปรึกษา
ยารักษาโรค

ทำนายอาการโรค

สามารถรับมือกับการรักษา

ผู้เชี่ยวชาญ

นักจิตวิทยา
จิตแพทย์

รูป/ภาพถ่ายของ"โรคจิตเภทแบบหวาดระแวง"

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะทดแทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีคุณวุฒิ