อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"โรคซีสติกไฟโบรซีส"

"โรคซีสติกไฟโบรซีส"คืออะไร จัดอยู่ในประเภทใด

โรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อของตนเอง

สาเหตุของโรคซีสติกไฟโบรซีส

การติดเชื้อ
พันธุศาสตร์
ซีสต์

อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"โรคซีสติกไฟโบรซีส"

การหายใจดังเสียงฮืด ๆ
การติดเชื้อ - ปอด
การติดเชื้อ - ไซนัส
โรคท้องร่วง (บ่อย)
การติดเชื้อ (บ่อย)
ลดน้ำหนัก
อาการไอ (เรื้อรัง)
ก๊าซ

พบใน

เด็ก
ผู้หญิง
ผู้ชาย

กรรมพันธุ์

ใช่

ภาวะติดต่อ

ไม่

วัคซีนที่มีจำหน่าย?

ไม่

การรักษา

การปลูกถ่ายอวัยวะ
ยารักษาโรค
การบำบัด
สิ่งที่ต้องแก้ไขตั้งแต่เริ่มวินิจฉัยได้

การป้องกัน

ตรวจร่างกายเป็นประจำ

ทำนายอาการโรค

อายุสั้น

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชียวชาญด้านโรคปอด
ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกัน

รูป/ภาพถ่ายของ"โรคซีสติกไฟโบรซีส"

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะทดแทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีคุณวุฒิ