อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"โรคท้าวแสนปม "

"โรคท้าวแสนปม "คืออะไร จัดอยู่ในประเภทใด

ความผิดปกติทางพันธุกรรม

สาเหตุของโรคท้าวแสนปม 

พันธุศาสตร์
ไม่ทราบ
การกลายพันธุ์ของดีเอ็นเอ

อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"โรคท้าวแสนปม "

อาการชัก
การสูญเสียสติ
การสูญเสียการมองเห็น
ความผิดปกติ - กระดูก
ส่วนนูน (เล็ก) - ม่านตา
ส่วนนูน - ผิวหนัง (ภายใต้)
ส่วนนูน - ผิวหนัง
เป็นกระ - ขาหนีบ
เป็นกระ - รักแร้
ผื่นเป็นจุด ๆ (สีน้ำตาล) - ผิวหนัง
การเรียนรู้ได้ยาก
การเจริญเติบโตหยุดชะงัก
เสียงดังในหู
สูญเสียการได้ยิน
เสียการทรงตัว
อาการชา ไม่มีความรู้สึก - แขน
ความอ่อนแอ - แขน
อาการชา ไม่มีความรู้สึก - ขา
ความอ่อนแอ - ขา
อาการเวียนศีรษะ

พบใน

ผู้หญิง
ผู้ชาย

กรรมพันธุ์

ใช่

ภาวะติดต่อ

ไม่

วัคซีนที่มีจำหน่าย?

ไม่

การรักษา

รังสีรักษา
ศัลยกรรม
การรักษามุ่งเน้นที่อาการ
ยาเคมีบำบัด

การป้องกัน

การให้คำปรึกษาทางพันธุกรรม

ทำนายอาการโรค

สามารถรับมือกับการรักษา

ผู้เชี่ยวชาญ

อายุรแพทย์
แพทย์ครอบครัว
นักประสาทวิทยา

รูป/ภาพถ่ายของ"โรคท้าวแสนปม "

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะทดแทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีคุณวุฒิ