อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"โรคลูปุสแอนไทบอดี้"

"โรคลูปุสแอนไทบอดี้"คืออะไร จัดอยู่ในประเภทใด

ซินโดรม
โรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อของตนเอง
เลือด

สาเหตุของโรคลูปุสแอนไทบอดี้

ไม่ทราบ

อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"โรคลูปุสแอนไทบอดี้"

ภาวะหย่อนยาน - ดวงตา
ภาวะหย่อนยาน - ปาก
ความรู้สึกไม่สบาย ความละเหี่ย
อัมพาต - ใบหน้า (ด้านเดียว)
อาการไอ
อาการกระสับกระส่าย
อาเจียน
อาการคลื่นไส้
อาการเวียนศีรษะ
ความเจ็บปวด - ขา
อ่อนนุ่ม - ขา
อาการบวม - ขา
ความเจ็บปวด (รุนแรง) - บริเวณที่ได้รับผลกระทบ
รอยแดง - ขา (ด้านหลัง)
ความอ่อนแอ - แขน
อาการชา ไม่มีความรู้สึก - แขน
พูดไม่ชัด
ความเจ็บปวด (รุนแรง) - หน้าอก
อาการหายใจลำบาก

พบใน

ผู้หญิง
ผู้ชาย

กลุ่มความเสี่ยงสูง

ผู้หญิง

กรรมพันธุ์

ไม่

ภาวะติดต่อ

ไม่

วัคซีนที่มีจำหน่าย?

ไม่

การรักษา

การรักษามุ่งเน้นที่อาการ

การป้องกัน

ไม่ทราบ

ทำนายอาการโรค

คาดหมายว่าจะฟื้นตัวเต็มที่จากการรักษา

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา

รูป/ภาพถ่ายของ"โรคลูปุสแอนไทบอดี้"

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะทดแทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีคุณวุฒิ