อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"โรคหอบหืด"

"โรคหอบหืด"คืออะไร จัดอยู่ในประเภทใด

การอักเสบ

สาเหตุของโรคหอบหืด

สิ่งแวดล้อม
พันธุศาสตร์
องค์ประกอบวิถีทางดำเนินชีวิต
การควบคุมอาหาร

อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"โรคหอบหืด"

อาการไอ
ความเจ็บปวด - หน้าอก
อาการหายใจลำบาก
การหายใจดังเสียงฮืด ๆ
การนอนหลับที่ถูกรบกวน

พบใน

ผู้หญิง
ผู้ชาย
เด็ก

กรรมพันธุ์

ใช่

ภาวะติดต่อ

ไม่

การรักษา

ยารักษาโรค

การป้องกัน

ยา

ทำนายอาการโรค

สามารถรับมือกับการรักษา

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคของหู คอ และจมูก
กุมารแพทย์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้

รูป/ภาพถ่ายของ"โรคหอบหืด"

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะทดแทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีคุณวุฒิ