อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"โรคเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดชนิดอื่น"

"โรคเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดชนิดอื่น"คืออะไร จัดอยู่ในประเภทใด

เลือด

สาเหตุของโรคเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดชนิดอื่น

ชีวเคมี
พันธุศาสตร์

อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"โรคเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดชนิดอื่น"

เป็นไข้
การขยายตัว - ม้าม
โรคดีซ่าน
การขยายตัว - ต่อมน้ำเหลือง
ผื่นผิวหนัง
โรคโลหิตจาง

พบใน

เด็ก
ผู้หญิง
ผู้ชาย

กรรมพันธุ์

ที่อาจเกิดขึ้น

ภาวะติดต่อ

ไม่

วัคซีนที่มีจำหน่าย?

ไม่

การรักษา

ยารักษาโรค

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา

รูป/ภาพถ่ายของ"โรคเม็ดเลือดขาวกินเม็ดเลือดชนิดอื่น"

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะทดแทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีคุณวุฒิ