อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"โรคเม็ดเลือดขาวชนิดอีโอซิโนฟิลมากเกินไป"

"โรคเม็ดเลือดขาวชนิดอีโอซิโนฟิลมากเกินไป"คืออะไร จัดอยู่ในประเภทใด

เลือด
ซินโดรม

สาเหตุของโรคเม็ดเลือดขาวชนิดอีโอซิโนฟิลมากเกินไป

เงื่อนไขทางการแพทย์อื่น ๆ
สารพิษ
ปฏิกิริยาต่อยา
โรคภูมิแพ้
เชื้อรา
ปรสิต
โรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่อของตนเอง
ไม่ทราบ

อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"โรคเม็ดเลือดขาวชนิดอีโอซิโนฟิลมากเกินไป"

รอยโรค - ผิวหนัง
เป็นแผ่นบางๆ - ผิวหนัง
ความเจ็บปวด - ข้อต่อ
ความรู้สึกไม่สบาย ความละเหี่ย
ความอ่อนแอ
อาการชา ไม่มีความรู้สึก
รอยแดง - ผิวหนัง
อาการคัน - ผิวหนัง
อาการบวม - ผิวหนัง
ลดน้ำหนัก
ไอเรื้อรัง (แห้ง)
ความอ่อนล้า
เป็นไข้
อาเจียน
ความเจ็บปวด - หน้าอก
ความเจ็บปวด - ช่องท้อง
การหายใจลำบาก (ระยะเวลานาน)

พบใน

ผู้หญิง
ผู้ชาย

กลุ่มความเสี่ยงสูง

ผู้ชาย
ผู้ใหญ่ ภายใต้ 50
ผู้ใหญ่ มากกว่า 20

กรรมพันธุ์

ไม่

ภาวะติดต่อ

ไม่

วัคซีนที่มีจำหน่าย?

ไม่

การรักษา

ยารักษาโรค
การปลูกถ่ายไขกระดูก

ทำนายอาการโรค

การอยู่รอดในระยะสั้น 80%

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา

รูป/ภาพถ่ายของ"โรคเม็ดเลือดขาวชนิดอีโอซิโนฟิลมากเกินไป"

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะทดแทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีคุณวุฒิ