อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"โรคเส้นเอ็นนิ้วหัวแม่มืออักเสบ"

"โรคเส้นเอ็นนิ้วหัวแม่มืออักเสบ"คืออะไร จัดอยู่ในประเภทใด

ซินโดรม
โรคเอ็นอักเสบ

สาเหตุของโรคเส้นเอ็นนิ้วหัวแม่มืออักเสบ

เงื่อนไขทางการแพทย์อื่น ๆ
การบาดเจ็บทางกายภาพ
การใช้มากเกินไป
ไม่ทราบ

อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"โรคเส้นเอ็นนิ้วหัวแม่มืออักเสบ"

ความเจ็บปวด - ข้อมือ (ด้านเดียวกับนิ้วหัวแม่มือ)
อ่อนนุ่ม - ข้อมือ (ด้านเดียวกับนิ้วหัวแม่มือ)
อาการบวม - ข้อมือ (ด้านเดียวกับนิ้วหัวแม่มือ)
อาการเจ็บเมื่อเคลื่อนไหว - นิ้วหัวแม่มือ
อาการชา ไม่มีความรู้สึก - นิ้วหัวแม่มือ
ความเจ็บปวด - นิ้วหัวแม่มือ
การยึดจับอ่อนกำลัง

พบใน

ผู้หญิง
ผู้ชาย

กลุ่มความเสี่ยงสูง

ผู้หญิง
ผู้ใหญ่ ภายใต้ 50
ผู้ใหญ่ มากกว่า 30

กรรมพันธุ์

ไม่

ภาวะติดต่อ

ไม่

วัคซีนที่มีจำหน่าย?

ไม่

การรักษา

ศัลยกรรม
การบำบัด
ยารักษาโรค

การป้องกัน

การควบคุมกิจกรรมอย่างเคร่งครัด

ทำนายอาการโรค

คาดหมายว่าจะฟื้นตัวเต็มที่จากการรักษา

ผู้เชี่ยวชาญ

ศัลยแพทย์
ผู้เชียวชาญด้านโรคกระดูก

รูป/ภาพถ่ายของ"โรคเส้นเอ็นนิ้วหัวแม่มืออักเสบ"

 

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะทดแทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีคุณวุฒิ