อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"โรคโพสต์ลิมซินโดรม"

"โรคโพสต์ลิมซินโดรม"คืออะไร จัดอยู่ในประเภทใด

โรคติดเชื้อไวรัส

สาเหตุของโรคโพสต์ลิมซินโดรม

สัตว์หรือแมลงกัด

อาการและสัญญาณบ่งบอกของ"โรคโพสต์ลิมซินโดรม"

ความอ่อนล้า (เรื้อรัง)
อาการปวดเสียว
ความเจ็บปวด (เรื้อรัง) - กล้ามเนื้อ
อาการชา ไม่มีความรู้สึก
ความบกพร่องทางปัญญา
อาการปวดหัว (เรื้อรัง)
ความเจ็บปวด - ข้อต่อ

พบใน

เด็ก
ผู้ชาย
ผู้หญิง

กรรมพันธุ์

ไม่

ภาวะติดต่อ

ไม่

วัคซีนที่มีจำหน่าย?

ไม่

การรักษา

ไม่ทราบ

การป้องกัน

วิถีทางดำเนินชีวิตระดับกลาง
เสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน

ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ

รูป/ภาพถ่ายของ"โรคโพสต์ลิมซินโดรม"

เว็บไซต์นี้มีจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะทดแทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีคุณวุฒิ